Pregovaračka poglavlja u kontekstu Ciljeva održivog razvoja

Evropska unija je u svoju pravnu tekovinu i politike inkorporirala UN Agendu održivog razvoja 2030 i jedan je od vodećih međunarodnih subjekata u njenoj implementaciji. U tom kontekstu, aktuelna Evropska komisija je, u okviru političkih smjernica svog rada za period 2019-2024, definisala šest prioriteta sa ambicijom da evropski kontinent bude prvi kontinent koji je klimatski neutralan, da unaprijedi prosperitet svojih građana i socijalnu pravdu, da osnaži sopstvene građane sa novom generacijom tehnologija, da osigura jednakost na prostoru Unije i unaprijedi demokratski kapacitet evropskih institucija, kao i da kroz globalno liderstvo promoviše ove vrijednosti u svojoj spoljnoj politici.

Posmatrajući ovaj sistemski odnos EU prema Agendi održivog razvoja 2030 u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore ovoj međunarodnoj organizaciji, jasno je da postoji snažna sinergija između procesa pristupanja EU i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja, te da je harmonizacija zakonodavstva i politika sa EU de facto ispunjavanje zahtjeva Agende za održivi razvoj 2030 i snažan impuls u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja.

Relevantnost Pregovaračkih poglavlja u kontekstu Ciljeva održivog razvoja (SDG)

(Izvor: PPCG 2019/2020)

Svijet bez siromaštva EU poglavlja
Svijet bez gladi EU poglavlja
Dobro zdravlje i blagostanje EU poglavlja
Kvalitetno obrazovanje EU poglavlja
Rodna ravnopravnost EU poglavlja
Čista voda i sanitarni uslovi EU poglavlja
Dostupna i obnovljiva energija EU poglavlja
Dostojanstven rad i ekonomski rast EU poglavlja
Industrija, inovacije i infrastruktura EU poglavlja
Smanjenje nejednakosti EU poglavlja
Održivi gradovi i zajednice EU poglavlja
Odgovorna potrošnja i proizvodnja EU poglavlja
Klimatska akcija EU poglavlja
Život pod vodom EU poglavlja
Život na kopnu EU poglavlja
Mir, pravda i snažne institucije EU poglavlja
Partnerstvo za ciljeve EU poglavlja