Naš tim

Sektor za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike

Osnivanjem Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike, Generalni sekretarijat Vlade napravio je ključni korak ka prilagođavanju evropskim tendencijama u oblasti strateškog planiranja.

Cilj nam je da podstaknemo efikasno i efektivno planiranje, koordinaciju i sprovođenje javnih politika za naše građane kroz poštovanje principa dobrog planiranja i politike zasnovane na činjenicama i orijentisane na učinak. Želimo veći stepen kvaliteta strateških dokumenata u Crnoj Gori jačanjem vidljivosti sistema planiranja politika u svakom od sedam sektora javnih politika kojima se ostvaruje vizija razvoja naše zemlje. Kvalitetnim sistemom koordinacije i planiranja politika direktno podstičemo ostvarenje vanjskopolitičkog prioriteta Crne Gore – učlanjenje u Evropsku uniju, slijedeći strateške prioritete EU i dobre standarde planiranja, kao garant boljeg korištenja fondova EU. Globalni ciljevi i zadaci održivog razvoja do 2030. godine mogu biti dio nacionalnog okvira samo kroz kvalitetan sistem strateškog planiranja. Crna Gora je opredijeljena da se u svojim politikama rukovodi Ciljevima održivog razvoja (SDGs) sistema Ujedinjenih nacija, što je napredni stepen usvajanja globalnih tokova i smjernica za prosperitetan i održiv razvoj.

Rad Sektora se odvija kroz dva Odsjeka uz dva ključna referata:

1. uspostavljanje i razvoj sistema koordinacije i praćenja usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike s ostalim nacionalnim strateškim dokumentima i/ili pravnom tekovinom EU, kao i praćenje njihovog sprovođenja;

2. provjera kvaliteta strateških dokumenata, kao i izvještaja o njihovom sprovođenju, te i aktivnosti na njihovom unapređenju.

Naš Sektor je usmjeren na zagovaranje primjene inovativnih rješenja planiranja politika zasnovanih na podacima uz podsticanje izgradnje održivih modela međuinstitucionalne i međuresorske saradnje. Naš tim je posvećen sticanju specifičnih znanja i vještina i prilagođavanju formalnog obrazovanja svakog člana tima novim zahtjevima i kretanjima u oblasti strateškog planiranja. Zbog toga, uspostavljeni način funkcionisanja našeg Sektora podrazumijeva pohađanje obuka članova tima u zemlji i inostranstvu, istraživanje i pisanje analiza i objavljivanje članaka u časopisima posvećenim javnoj upravi, unapređenje vještina dizajna, vizualizacije i obrade podataka. Potvrda ovome su i osnivanja Mreže državnih službenika za strateško planiranje i Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje.

Ključni zadatak Odsjeka za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike je provjera kvaliteta i priprema mišljenja Sektora na nacrte i predloge strateških dokumenata, uz sugestije za primjenu Metodologije u pogledu strukture i sadržaja strateških dokumenata radi osiguravanja njihovog boljeg kvaliteta. Odsjek se bavi i pripremom svih inputa neophodnih za optimalno funkcionisanje Mreže državnih službenika za strategijsko planiranje i za sprovođenje Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strategijsko planiranje.

Odsjek za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike provjerava kvalitet izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata, u skladu s kriterijumima iz Metodologije, pružajući sugestije za bolji kvalitet strukture i sadržaja izvještaja. Odsjek se bavi i pripremom baze indikatora u cilju funkcionalnog praćenja sprovođenja strategija, između ostalog i uspostavljanjem posebnog modula za strateško planiranje u okviru Portala za evropske integracije.

Upoznajte naš tim

Almedina Vukić Martinović
Više informacija
Almedina Vukić Martinović
Nekadašnja saradnica u nastavi, konsultantkinja za koordinaciju politika i trenutno v.d. rukovoditeljke Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike. Doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, trenerica iz oblasti strateškog planiranja i rodne ravnopravnosti u javnoj upravi. Odlazak iz akademske zajednice je iskoristila da određen metode primjeni u javnoj upravi, promoviše saradnju između akademije i administracije i jača sistem planiranja politika zasnovanih na podacima. Dio je profesionalnog tima koji se zalaže za orodnjavanje politika i institucija.
Telefon +382 20 481 360 E-pošta almedina.vukic@gsv.gov.me
Tamara Srzentić
Više informacija
Tamara Srzentić
načelnica Odsjeka za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike
Telefon +382 20 481 311 E-pošta tamara.srzentic@gsv.gov.me
Ranko Andrijašević
Više informacija
Ranko Andrijašević
Načelnik Odsjeka za praćenje usklađenosti strategija
Telefon +382 20 481 360 E-pošta ranko.andrijasevic@gsv.gov.me
Milica Mirković
Više informacija
Milica Mirković
Magistar pravnih nauka sa Univerziteta Roma Tre u Rimu (Italija), gdje je završila i osnovno i srednje obrazovanje. Povratkom u Crnu Goru profesionalnu karijeru otpočela je u Generalnom sekretarijatu Vlade, gdje je bila angažovana početkom 2019. godine kao pripravnica u Sektoru za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike, a nakon toga kao saradnica. Trenutno je na poziciji više savjetnice III u Odsjeku za praćenje usklađenosti strategija, u okviru kojeg koordinira rad u sektoru demokratije i dobrog upravljanja i prati planiranje politika rodne ravnopravnosti, mladih i kulture. Strastvena je po pitanju položaja žena i rodne jednakosti, kao i zaštite prava na privatnost, što je između ostalog bila tema njenog magistarskog rada, kojim je cum laude okončala svoje studentske dane.
Telefon +382 20 481 357 E-pošta milica.mirkovic@gsv.gov.me
Jovana Bulatović
Više informacija
Jovana Bulatović
Jovana Bulatović je od 2017. godine angažovana kao konsultantkinja za monitoring i evaluaciju strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike. U okviru Mreže državnih službenika za strateško planiranje facilitira rad na pitanjima vezanim za sektor zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo. Trenerica je iz oblasti strateškog planiranja, rodne ravnopravnosti u javnoj upravi i standarda konsultovanja zainteresovane javnosti u procesu razvijanja javnih politika. Posebno se zalaže za ravnopravnosti žena i muškaraca u društvu, te kroz svoj posao ističe značaj orodnjavanja politika i institucija. Magistrirala je političke nauke na Science-Po u Lilu i Univerzitetu u Segedinu.
Telefon +382 20 481 361 E-pošta jovana.bulatovic@gsv.gov.me
Kristina Perazić
Više informacija
Kristina Perazić
Samostalna savjetnica II, Odsjek za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike; Sektor za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike Radi na prikupljanju podataka u postupku analiza za strateška dokumenta, doprinosu kvaliteta izdavanja mišljenja na izvještaje i druge relevantne dokumente u oblasti proizvodnje (Industrijska politika Crne Gore), politike održivog razvoja (sektor: ekonomski razvoj i životna sredina), energetike (sektor: saobraćajna, energetska i informaciona infrastruktura), predlozima za unapređenje procesa izvještavanja. Prati realizaciju strateških dokumenata i njihovih učinaka, analize praksi međunarodnih javnih politika. Priprema liste domaćih i međunarodnih pokazatelja i indeksa, kao i pres kliping politika Evropske Unije.
Telefon +382 20 481 359 E-pošta kristina.perazic@gsv.gov.me
Marko Savić
Više informacija
Marko Savić
Doktorand na Fakultetu političkih nauka, zaljubljenik u pozorište i prirodu, dobre ljude i dobro vino. Ovakva interesovanja učinila su da sa pozicije lokalnog konsultanta prati razvoj politika u sektoru Nauka, obrazovanje, kultura, mladi i sport i pojedinačno razvoj zdravstvene politike. Zadužen je da podstiče razvoj politika zasnovan na podacima i uspostavljanje sinergije između naučnih (sa)znanja i oblikovanja praktičnih javnih politika. Angažovan je i kao trener za strateško planiranje.
Telefon +382 20 481 357 E-pošta marko.savic@gsv.gov.me

Pošaljite nam poruku