Program obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje

O programu

Prvi akreditovani i licencirani obrazovni program koji se bavi temom strateškog planiranja u Crnoj Gori i koji nosi 6 ECTS akademskih kredita, kreiran je u saradnji Generalnog sekretarijata Vlade i Uprave za kadrove kako bi zadovoljio potrebu za poboljšanjem znanja i vještina zaposlenih u državnoj administraciji koji se bave razvijanjem i sprovođenjem strateških dokumenata. Ovaj program je jedan od ključnih segmenata procesa unapređenja sistema planiranja javnih politika, obzirom da se njime stvaraju kadrovski kapaciteti u crnogorskim institucijama koji su neophodni kako bi se nova pravila koja proističu iz Uredbe i Metodologije što kvalitetnije i efikasnije primjenjivala u praksi.

Program obrazovanja obuhvata 6 modula, koji su posvećeni elementima koje prema Metodologiji svaki strateški dokument mora sadržati. Ciklus od 6 modula traje 6 mjeseci, u okviru kojih je jedna sedmica u mjesecu posvećena održavanju predavanja, koja se sastoje od teorijskog i praktičnog rada i završavaju provjerom znanja polaznika putem testa. Vještine polaznika se podstiču, takođe, kroz obavezu izrade oglednih strateških dokumenata u formi domaćeg zadatka, koje predavači pregledaju i koji, zajedno sa ostvarenim rezultatima na testu, predstavljaju osnovu za finalnu ocjenu svakog pojedinačnog polaznika programa.

U okviru dva ciklusa Programa polaznici su radili na razvoju sledećih oglednih strateških dokumenata:

I ciklus Programa
 • Strategija kontrole zagađivanja vazduha
 • Akcioni plan za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore
 • Strategija za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvodenje klastera
 • Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gora
 • Strategija za razvoj sistema strateškog planiranja u Crnoj Gori
 • Strategija pametne specijalizacije

Polaznici prvog ciklusa Programa koji su pripremili metodološki najkvalitetniji ogledni strateški dokument nagrađeni su studijskom posjetom OECD u Parizu, gdje su imali priliku da učestvuju u radionici organizovanoj od strane SIGMA, na temu razvoja i unapređenja javnih politika.

II ciklus Programa
 • Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO
 • Strategija za cjelozivotno preduzetnicko ucenje
 • Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana
 • Program informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa
 • Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti
 • Strategija razvoja nacionalnog brenda

Dok su učesnici prvog ciklusa Programa, koji se održao u periodu od oktobra 2018. do maja 2019. godine, bili delegirani od strane ministarstava kojim pripadaju, drugi ciklus (oktobar 2019. – maj 2020.) se sproveo putem javnog poziva, na koji se odazvao veliki broj državnih službenika, među kojim je odabrano 38 polaznika. Ukupno je do sada Program obrazovanja pohađalo 68 ljudi zaposlenih u javnoj upravi.

Struktura Programa obrazovanja

VI MODULA