Publikacije

Smjernice za izvještavanje o sprovođenju strateških dokumenata
Autor: javnepolitike.me
Cilj Smjernica za izvještavanje jeste da, zajedno s već uspostavljenim pravilima za kvalitet izvještaja o sprovođenju strateških dokumenata, omogući da se što preciznije izvještava o učinku javnih politika. Smjernice pružaju dodatna pojašnjenja strukture i ključnih elemenata koje svaki izvještaj o sprovođenju sektorskih strategija treba da sadrži. Time se dopunjavaju osnove dobrog izvještavanja postavljene Metodologijom razvijanja, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata kojima se definišu javne politike.
Preuzmi
Program obrazovanja za strateško planiranje politika
Autor: javnepolitike.me
Prvi ciklus Programa obrazovanja za strateško planiranje politika sproveden je tokom 2018/ 2019. godine, kao prvi program takve vrste namijenjen državnim službenicima/ama. Kroz ovaj kratak prikaz možete saznati šta su bili vodeći motivi za njegovo pokretanje, kakve su bile trenutne potrebe u crnogorskom sistemu strateškog planiranja i koji su glavni ciljevi Programa. Učesnici/ce, predavači/ce i organizatori Programa podijelili su svoje utiske i iskustva – šta je za njih bilo posebno korisno, šta je bilo zahtjevno, koje su ključne poruke koje će ponijeti s Programa i zašto državni/e službenici/ce treba da posjeduju praktična znanja za planiranje politika.
Preuzmi
Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata 2020
Autor: javnepolitike.me
Cilj Metodologije jeste da na jednom mjestu obuhvati set dobrih preporuka za obezbjeđivanje kvaliteta strateških dokumenata i pratećih izvještaja, koristeći se ilustrativnim primjerima dobre prakse iz postojećih strategija i programa koje su izrađivale crnogorske institucije, kao ključni kreatori javnih politika i nosioci vizije razvoja Crne Gore, uključujući i viziju kredibilne buduće Države članice Evropske unije.
Preuzmi
Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata 2018
Autor: javnepolitike.me
Metodologija pruža praktične smjernice za razvijanje, kreiranje i praćenje sprovođenja strateških dokumenata kojima se obezbjeđuje njihov kvalitet. Primjena Metodologije smatraće se obavezujućom od dana stupanja na snagu Uredbe, a mišljenja relevantnih institucija biće zasnovana na usklađenosti s pravilima koja Metodologija razrađuje. U njoj su detaljno obrazloženi elementi Uredbe uz konkretne primjere iz dosadašnje prakse crnogorskih institucija, zasnovane na važećim strateškim dokumentima.
Preuzmi