Sektor

Finansijska i fiskalna politika

Pregled javnih politika

Sektor finansijske i fiskalne politike sadrži set strateških dokumenata koji se prioritetno zasnivaju na potrebi daljeg jačanja fiskalne stabilnosti Crne Gore, primarno kroz ostvarivanje suficita budžeta i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga, uz jačanje privredne aktivnosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije. Osnovni cilj se ogleda u izgradnji pametnog i održivog inkluzivnog rasta koji će doprinijeti kvalitetu života svih građana, odnosno smanjivanju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU. Konkretne politike stavljaju akcenat na povećanje budžetskih prihoda, smanjenje tekuće potrošnje i povećanje investicija u infrastrukturu, kao i na uspostavljanje trenda smanjenja javnog duga i njegovog finansiranja iz ekonomskog rasta. Kako je predviđeno ključnim strateškim dokumentima u ovom sektoru, postizanje navedenih ciljeva će biti ostvareno kroz privlačenje stranih direktnih investicija, razvijanje novih formi javnog-privatnog partnerstva, korišćenje pristupnih fondova EU, povoljnih kredita i nacionalnih finansijskih resursa.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Industrijska politika i proizvodnja

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program ekonomskih reformi 2021-2023.

Program ekonomskih reformi 2020-2022