Sektor

Saobraćajna, energetska i informaciona infrastruktura

Pregled javnih politika

Politike saobraćaja, energetike i informacionih tehnologija objedinjene su u ovom sektoru s obzirom na prioritetni značaj projekata koji se ostvaruju u datim oblastima, a tiču se izgradnje i razvoja infrastrukture koja će omogućiti bolju povezanost na teritoriji Crne Gore. Ciljevi ovih politika usmjereni su na kvalitetnije korišćenje postojećih potencijala i tehnološka unapređenja koja će olakšati tranziciju na upotrebu alternativnih izvora energije, kao i razvoj održivog, zelenog, bezbjednog i efikasnog saobraćaja.

U tom smislu je ovaj sektor neizbježno povezan i s politikama održivog razvoja, konkurentnosti i ekonomskog razvoja s obzirom da infrastrukturni projekti u ovim oblastima, pored uticaja na ekonomski rast i razvoj, treba da uzmu u obzir uticaj na životnu sredinu. Ovakav okvir bi trebalo da podstakne istraživanje i nalaženje inovativnih rješenja koja će pomiriti potencijalno kontradiktorne politike i obezbjediti racionalnu upotrebu resursa i planiranje prostora koje će unaprijediti životni standard građana, u skladu s ciljevima održivog razvoja i po mjeri čovjeka.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Energetika

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Energetska politika Crne Gore do 2030. godine