Sektor

Vanjska i bezbjednosna politika i odbrana

Pregled javnih politika

Sektor vanjske i bezbjednosne politike i odbrane obuhvata ključne strateške pravce razvoja geostrateške i geopolitičke pozicije Crne Gore od obnove nezavisnosti 2006. godine, uključujući temelje stubove njene vanjske politike – pristupanje Evropskoj uniji, dalja integracija u NATO i snaženje regionalne saradnje, u koheziji sa principima bezbjednosne politike i odbrane, koje implementira kao punopravna članica NATO, počev od 2017. godine. Učlanjenje u NATO snaži geostarteški značaj Crne Gore i usmjerava ostvarenje njenog drugog vanjskopolitičkog cilja – pristupanja Evropskoj uniji.

Politike ovog Sektora su usmjerene na dalje jačanje međunarodne pozicije Crne Gore u svijetu kroz intenzivnu diplomatsku aktivnost, a naročito u odnosu na Evropsku uniju i NATO. Ovo posebno imajući u vidu komplementarnost i sinergiju između zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU - sa kojom Crna Gora usklađuje svoje vanjsko-političke pozicije - i dalje integracije u NATO, kroz učešće u kolektivnom sistemu bezbjednosti, što je ključna pretpostavka za zaštitu Crne Gore od prijetnji po nacionalnu bezbjednost, ali i za poboljšanje bezbjednosnog ambijenta u Regionu i unapređenje njenih odbrambenih kapaciteta u odnosu na savremene bezbjednosne izazove.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Odbrana

Sektorske strategije

Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori 2019-2022

Strategijski pregled odbrane Crne Gore 2018-2023

Vanjski poslovi

Sektorske strategije

Strategije saradnje sa dijasporom-iseljenicima za period 2020-2023

Sektorski programi

Plan za implementaciju preporuka trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori (UPR)

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija za neproliferaciju oružja za masovno uništenje za period 2016-2020

Komunikaciona strategija – Crna Gora članica NATO 2018-2020